• Trường THPT An Minh
  Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (1987 - 2012)
 • Trường THPT An Minh
  Lễ kỉ niệm 25 năm thành lập trường (1987 - 2012)
 • Trường THPT An Minh
  Văn nghệ chào mừng 25 năm thành lập trường
 • Trường THPT An Minh
  Khi tôi 18
 • Trường THPT An Minh
  Năm học 2012 - 2013
 • Trường THPT An Minh
  Năm học 2012 - 2013
hotnews
Xem phiên bản điện tử Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2015
Tối 30-3, Bộ GD-ĐT đã chính thức công bố toàn bộ thông tin tuyển sinh trong cuốn “Những điều cần biết…” bằng phiên bản điện tử. Theo đó, năm 2015, Bộ GD-ĐT chủ trương không giao bất cứ NXB nào “độc quyền” phụ trách việc in, phát


Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

Ngày đăng: 15-07-2011
Đọc: 3813 lượt

UBND TỈNH KIÊN GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

----------------------------------

Số:269/QĐ-SGD&ĐT                                   

Kiên Giang, ngày 11  tháng 7  năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

____________________________

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIÊN GIANG

Căn cứ vào Quyết định số 2094/QĐ-BGDĐT ngày 20/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Quyết định số 2703/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Được sự chấp thuận số 381/D-UBND ngày 11/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh bao gồm:

1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.

2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.

3. Ngày kết thúc năm học.

4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.

6. Các ngày nghỉ lễ, tết và các ngày nghỉ khác.

7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.

 

Điều 2. Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 được áp dụng trong toàn Ngành giáo dục và đào tạo Kiên Giang được quy định như sau:

 

1. Ngày tựu trường, ngày thực học và ngày khai giảng

Ngành học, Cấp học

Ngày tựu trường

Ngày thực học

Mầm non

01/8/2011

15/8/2011

Tiểu học

08/8/2011

15/8/2011

THCS và THPT

01/8/2011

08/8/2011

Giáo dục Thường xuyên

29/8/2011

05/9/2011

- Tất cả các đơn vị, trường học tổ chức khai giảng vào các ngày 03, 04/9/2011 (nhằm ngày thứ 7 và chủ nhật) hoặc 05/9/2011.

 

2. Thời gian học kỳ I

- Ngành học mầm non từ ngày 15/8/2011 đến ngày 31/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, còn lại 02 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp tiểu học từ ngày 15/8/2011 đến ngày 31/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, sau kiểm tra giữa học kỳ I nghỉ 01 tuần từ ngày 24/10/2011 đến hết ngày 30/10/201, còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông từ ngày 08/8/2011 đến ngày 24/12/2011, tổng cộng là 20 tuần, trong đó có 19 tuần thực học, còn lại 01 tuần dành cho dạy bù và các hoạt động giáo dục khác.

- Giáo dục thường xuyên từ ngày 05/9/2011 đến ngày 24/12/2011, tổng cộng là 16 tuần thực học.

 

3. Thời gian học kỳ II

- Ngành học mầm non từ ngày 02/01/2012 đến ngày 26/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác.

- Cấp tiểu học từ ngày 02/01/2012 đến ngày 26/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, sau kiểm tra giữa học kỳ II nghỉ 01 tuần từ ngày 19/3/2012 đến hết ngày 25/3/2012, còn lại 01 tuần dành cho các hoạt động giáo dục khác.

- Cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông từ ngày 26/12/2011 đến ngày 19/05/2012, tổng cộng là 21 tuần, trong đó có 18 tuần thực học, nghỉ tết âm lịch 02 tuần, còn lại 01 tuần dành cho dạy bù và các hoạt động giáo dục khác.

- Giáo dục thường xuyên từ ngày 26/12/2011 đến ngày 28/4/2012, tổng cộng là 16 tuần thực học.

 

4. Thời gian nghỉ tết âm lịch

Tất cả các ngành học, cấp học nghỉ tết âm lịch 02 tuần, từ ngày 16/01/2012 đến hết ngày 29/01/2012 (nhằm ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Nhâm Thìn).

 

5. Những quy định khác

- Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2012.

- Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2012.

- Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 11 và 12/01/2012.

- Thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2012.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2012. 

- Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2012-2013 trước ngày 31/7/2012.

- Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

- Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động (theo thông báo cụ thể của UBND tỉnh). Các trường học không tổ chức dạy bù cho các ngày nghỉ lễ.

- Học sinh được nghỉ học trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai bất ngờ thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học báo cáo với chính quyền địa phương và Ngành; trường hợp thiên tai xảy ra đặc biệt nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cán bộ, giáo viên và học sinh thì Lãnh đạo các đơn vị, trường học cho học sinh nghỉ học trước, sau đó báo cáo với Chính quyền địa phương và Ngành.

- Thực hiện các chế độ báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có quy định riêng.

- Tất cả các đơn vị, trường học thực hiện thống nhất kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 trên phạm vi toàn tỉnh.

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.

Điều 4. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng-ban Sở, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú và Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã kí)

Nguyễn Thị Minh Giang


Bình luậnTên của bạn
*

Email của bạn
*

Ý kiến của bạn
 
Còn lại từ

Mã bảo vệ
*
 
Bạn hãy nhập vào những ký tự mà bạn thấy bên phải, chú ý: chấp nhận cả chữ hoa và chữ thường

 

Thông báo mới

Cổng thông tin Thi THPT quốc gia dành cho Thí sinh sẽ chính thức mở cửa vào ngày 01.04.2015

Trong kì thi THPT quốc gia 2015, sau khi nộp Phiếu ĐKDT, thí sinh sẽ được đơn vị ĐKDT cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập vào phần mềm QLT qua internet tại địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn.

Tài khoản này được thí sinh dùng để đăng nhập vào phần mềm QLT từ khi ĐKDT đến khi xem kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh ĐH, CĐ.

Để bảo mật thông tin, khi nhận được tài khoản và mật khẩu thí sinh nên thay đổi ngay mật khẩu. Thí sinh cần giữ kín tài khoản và mật khẩu của mình.

Trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu thì có thể xin cấp lại bằng cách liên hệ với đơn vị ĐKDT, hoặc sử dụng chức năng gửi mật khẩu về email (địa chỉ email đã ghi trong Phiếu ĐKDT) trên hệ thống.

Tùy từng thời điểm, khi đăng nhập vào phần mềm QLT, thí sinh có thể biết được các thông tin như: Thông tin ĐKDT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5-5); thông tin xét công nhận tốt nghiệp THPT (phản hồi các sai sót nếu có trước ngày 5-6; giấy báo dự thi; địa điểm thi; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT; kết quả xét tuyển sinh ĐH, CĐ.
  
 Hôm qua: 322 
|
 Hôm nay: 101